top of page

Welke schooldocumenten moet je bewaren?

Bijgewerkt op: 15 nov. 2023

Elk jaar komen duizenden kinderen, tieners en studenten naar huis met hun –goede? – rapport. Maar ook met een hoop schooldocumenten als cursussen en schriften. Wat moet je daar nu eigenlijk mee doen?


Welke schooldocumenten moet je zelf bewaren?

werkschriften Taalsignaal basisonderwijs

Eigenlijk weinig, heel weinig. Soms zelfs niets. Op de website van Vlaanderen staat het eigenlijk erg goed uitgelegd, maar hier even een samenvatting.


Wat bewaar je zeker?

Studiebewijzen als diploma's, getuigschriften en certificaten bewaar je zeker. Ook rapporten zijn belangrijk zolang deze nog niet bekrachtigd werden door een studiebewijs.


En de overige schooldocumenten?

Schriften, huistaken of agenda’s uit het basis- en secundair en hoger onderwijs hoef jij doorgaans niet te bewaren. Er is echter 1 uitzondering in het secundair onderwijs (zie verder).


De scholen moeten namelijk wel zaken bewaren en kunnen voorleggen aan de onderwijsinspectie en kunnen daarom vragen om je cursussen/notities één schooljaar te bewaren. Dit kan eigenlijk enkel in het secundair onderwijs


Basisonderwijs

Over het bewaren van notities uit het basisonderwijs wordt uitdrukkelijk vermeld dat "ouders niet verplicht zijn' om schoolgebonden documenten van hun kind te bewaren. Het is de school die de nodige documenten moet kunnen voorleggen voor de onderwijsinspectie.

Het is mogelijk dat de school je vraagt om deze documenten zelf te bewaren, maar je bent dit dus niet verplicht. En maximaal voor één schooljaar.


Secundair onderwijs

Per lesgroep moet de school van 2 leerlingen het cursusmateriaal, agenda en evaluatiedocumenten kunnen voorleggen. Er wordt niet uitdrukkelijk vermeld dat de school dit zelf moet organiseren. De school kan jou dus vragen die zelf te bewaren, maar ook niet langer dan 1 schooljaar.


meisje leert lezen uit leesboek


Samengevat

Bewaar zeker je certificaten, diploma’s en getuigschriften (rapporten in geval je nog naar een getuigschrift toewerkt, nog aan een studie bezig bent).

Schriften, huistaken en werkstukken hoef je niet te bewaren BEHALVE als de school hier uitdrukkelijk om gevraagd heeft. En dan ook maar tot 31 augustus van het volgende schooljaar.

Ziezo, je moét dus niet veel bewaren. Maar wat je wil bewaren, dat is wat anders. 😉


TIP

Als de school je vraagt om schriften en notities te bewaren, kan je deze in archiefdoos stoppen. Vanaf 1 september het volgende jaar, mogen ze weg.

bottom of page