top of page

gebruikersvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden gaan uit van Nele Colle, met adres te Lindestraat 94, 9090 Melle, België, met KBO/BTW nummer 0673.713.597 (verder genoemd ‘Nele’).

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige gebruikersvoorwaarden.

 

Inhoud van deze website 

Nele streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit Nele uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. Zo garandeert eLegal Consulting bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan.

Nele behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Werking van de website

Daarenboven streeft Nele naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Nele kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Nele  kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

Nele behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen etc.) van deze website. Aldus kan deze geenszins worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Nele. Bepaalde afbeeldingen zijn evenwel in eigendom van derde partijen. Op deze afbeeldingen heeft Nele enkel een gebruiksrecht overeenkomstig de aan haar gegeven licentie.

 

Wijzigingen

Nele behoudt zich het recht voor onderhavige gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Nele raadt u aldus aan deze periodiek te bekijken.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement waar Nele haar vestigingszetel heeft.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze gebruikersvoorwaarden? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar info@nelecolle.be. Nele streeft ernaar u binnen 72u een antwoord te bieden.

Veel surfplezier!

bottom of page